Nạp tiền trả trước nhiều số

Nạp tiền trả trước nhiều số điện thoại tất cả các mạng

Danh sách số điện thoại
File Excel  phải là file có định dạng XLS
Lưu ý:

Để đảm bảo nạp đúng số và đúng mệnh giá quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Down load file exel mẫu tại đây (phải là file có định dạng XLS)

2. Nội dung file có cấu trúc:

Số điện thoại Mệnh giá
902976532 10.000đ
976000069 30.000đ
913000039 40.000đ
974972813 50.000đ
986526423 60.000đ

- Nạp 1 lần tối thiểu 5 số, tối đa 30 số

- Cột SỐ ĐIỆN THOẠI: nhập số có dạng 9x3456789 hoặc 1x23456789

* Không có số 0 đầu

- Cột SỐ TIỀN NẠP: nhập 1 trong các mệnh giá sau: 10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 500000

* Mệnh giá viết liền không sử dụng bất kỳ dấu chấm, phẩy, ... : . - , _ | \