Hướng Dẫn

   

Bước 1: Bạn đến Ngân hàng đã chọn , chuyển số tiền cần NẠP vào tài khoản Ngân hàng của Công ty GATE theo danh sách bên dưới:

Ngân hàng

Viết tắt

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-donga.jpg

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á
CN Phú Nhuận

DAB

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

014029340001

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-mb.jpg

Ngân Hàng TMCP Quận Đội
CN Gia Định, PGD Lê Văn Sỹ

MB

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

2231100112007

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-techcombank.jpg

Ngân Hàng Techcombank
CN kỳ Đồng

TECH

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

19128879373015

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-vietinbank.jpg

Ngân Hàng Vietinbank
PGD Lê Văn Sỹ, CN3, HCM

VIET

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

111000135856

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-argribank.jpg

Ngân Hàng Agribank
CN 3

ARB

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

1602201360705

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-maritimebank.jpg

Ngân Hàng MaritimeBank
CN Tân Bình

MAR

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

04301018003336

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-vietcombank.jpg

Ngân Hàng Vietcombank
CN Kỳ Đồng

VCB

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

0721000563388

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-tpbank.jpg

Ngân Hàng TienphongBank
CN Tân Bình

TPB

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

77776677001

Description: https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/img-bidv.jpg

Ngân Hàng BIDV
CN Phú Nhuận

BIDV

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến GATE

31510000877527

 

Bước 2: Nội dung chuyển tiền

Số tiền chuyển

1,000,000

         VND

Nội dung chuyển tiền

NAP Số điện thoại của bạn

 

Giao dịch thành công:

https://dailyv2.gate.vn/Skin/images/huongdan/img4.png

 

Bước 3: Sau khi đã chuyển tiền thành công, Quý khách vui lòng thông báo nạp tiền với GATE để hoàn tất giao dịch Nạp Tiền.

Thông báo nạp tiền: https://daily.gate.vn/nap-ggold/nap-tien-ggold-all/