Hướng Dẫn

 Hướng dẫn đổi Mật Khẩu Đăng Nhập và Mật Khẩu Giao Dịch Cấp 2

 

1.    Để đổi Mật Khẩu Đăng Nhập bạn làm theo thứ tự hướng dẫn sau:

-       Bạn nhấp vào (1) TÀI KHOẢN  và chọn từng bước: (2) THÔNG TIN TÀI KHOẢN, (3) BẢO MẬT TÀI KHOẢN(4) ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP.

-       Điền thông tin mật khẩu bạn muốn đổi và ấn (5) CẬP NHÂT để hoàn tất.

 

 

2.    Để đổi Mật Khẩu Giao Dịch Cấp 2 bạn làm theo thứ tự hướng dẫn sau:

-       Bạn nhấp vào (1) TÀI KHOẢN  và chọn từng bước: (2) THÔNG TIN TÀI KHOẢN, (3) BẢO MẬT TÀI KHOẢN(4) ĐỔI MẬT KHẨU GIAO DỊCH.

-     Điền thông tin mật khẩu bạn muốn đổi và ấn (5) CẬP NHÂT để hoàn tất.

 

 

BQT GATE.