ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Sử dụng hợp pháp 
Khách hàng chỉ được phép sử dụng G-Gold cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Gate Online. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống G-Gold của Gate Online. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Gate Online sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
2. Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Gate Online có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.
Gate Online có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Gate Online cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Gate Online qua địa chỉ email: hotro@gate.vn. 
 
3. Liên kết trang của bên thứ ba
Hệ thống G-Gold cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang https://daily.gate.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Gate Online, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Gate Online. Khách hàng đồng ý rằng Gate Online sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.
 
4. Đảm bảo dịch vụ
G-Gold do Gate Online cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống G-Gold và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bão lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Gate Online sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống G-Gold bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Gate Online không bảo đảm rằng hệ thống G-Gold hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống G-Gold, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Gate Online sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.
 
5. Giới hạn trách nhiệm
Gate Online sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Gate Online. Ngoài ra, Gate Online cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống G-Gold, Khách hàng đồng ý rằng Gate Online, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Đại lý của Gate Online sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống G-Gold hay khi sử dụng dịch vụ. 
Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống G-Gold sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty Gate và Khách hàng.
 
6. Bồi thường và bồi thường thiệt hại
Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Gate Online hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
- Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Gate Online và Khách hàng;
- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Gate Online;
- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Gate Online;
- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Gate Online;
- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Gate Online.
 
7. Truy cập khu vực có mật khẩu
Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống G-Gold. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Gate Online có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.
 
8. Điều khoản duy trì đại lý
Gate Online sẽ tạm khóa tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: 
- Các tài khoản Đại lý không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv...) trong thời gian ba (03) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.
- Các tài khoản Đại lý trong quá trình kinh doanh trên hệ thống G-Gold bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Gate Online sẽ khóa tài khoản chờ xử lý. 
- Gate Online sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: Các tài khoản Đại lý mà Gate Online được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ Gate Online. 
 
9. Chấm dứt sử dụng
Gate Online có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng G-Gold của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng G-Gold của Gate Online, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Gate Online sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 
- Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Gate Online sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.
- Gate Online sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống G-Gold của Gate Online.
- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
- Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn, Gate Online cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
- Các trường hợp khác: Gate Online sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.
 
10. Điều khoản bất khả kháng
Gate Online sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:
- Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 
- Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 
- Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 
11. Quy định về tranh chấp
- Tranh chấp giữa Khách hàng và Gate Online: Gate Online sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật. 
- Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Gate Online không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba. 
- Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán, thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.
 
12. Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Gate Online khi Khách hàng đăng ký và sử dụng G-Gold của Gate Online.
Tuỳ từng thời điểm nhất định, Gate Online có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://daily.gate.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Gate Online. Hơn thế nữa, Gate Online có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
II. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
- Tên tài khoản là số thuê bao điện thoại của khách hàng.
- Chủ tài khoản cần cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMTND), số điện thoại, email,...; 
- Việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMTND cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến;
Gate Online sẽ căn cứ vào số CMTND thật của khách hàng để hỗ trợ các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp Gate Online bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản;
- Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). Gate Online không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;
- Số thuê bao điện thoại được đặt làm tài khoản G-Gold là số điện thoại được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật và cá nhân khi sử dụng số thuê bao điện thoại để đăng ký trên hệ thống.
 
2. Nạp tiền
- Phạm vi
Khách hàng Nạp tiền vào tài khoản G-Gold bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://daily.gate.vn, chọn mục Nạp tiền tại Tab Tài khoản để thực hiện giao dịch nạp tiền Online hoặc khai báo Thông tin nạp tiền đối với trường hợp chuyển tiền qua ATM, nạp tại quầy giao dịch của Ngân hàng.
Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản G-Gold, khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Thời gian xử lý:
Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, G-Gold sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của khách hàng vào tài khoản của khách hàng tại website https://daily.gate.vn. 
- Trường hợp hạn chế:
Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi G-Gold tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền khách hàng chuyển tới G-Gold để nạp tiền có nguồn gốc không rõ ràng và bất hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp, làm giả…
 
3. Mua hàng hóa, dịch vụ
- Phạm vi:
Khách hàng đăng nhập vào tài khoản G-Gold, chọn Tab Mua sắm để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Gate Online.
- Thời gian xử lý:
Hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay ngay cho khách hàng trên hệ thống.
- Các trường hợp hạn chế 
Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản của khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.
 
 
III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ
 
1. Trách nhiệm của khách hàng, đại lý
- Được quyền sử dụng mọi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hợp pháp trên website https://daily.gate.vn 
- Được quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có trả phí của Gate Online nếu như số dư trong tài khoản khách hàng đủ điều kiện để chi trả phí sử dụng dịch vụ đó;
- Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của Gate Online có nghĩa là khách hàng đồng ý với các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ mà Gate Online đưa ra;
- Thông báo hoặc khiếu nại với Gate Online khi khách hàng phát hiện các giao dịch của mình bị lỗi, giao dịch không hợp lệ, giao dịch không chính xác. Để thông báo hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Gate Online, khách hàng liên hệ với tổng đài 848 35 268 994 (Ext 773 – 752) hoặc truy cập website: http://hotro.gate.vn; 
- Quyền từ chối sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của Gate Online khi các yêu cầu chính đáng của khách hàng không được đáp ứng.
 
2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng, đại lý
- Khi sử dụng G-Gold, khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản G-Gold của mình. Có thể khách hàng phải bồi thường cho G-Gold và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này hay nếu khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho G-Gold, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
- Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống G-Gold của Gate Online.
- Khách hàng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Gate Online sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Gate Online có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này. Gate Online có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Gate Online cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Gate Online qua địa chỉ email: daily@gate.vn.
- Tuỳ từng thời điểm nhất định, Gate Online có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://daily.gate.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty Gate. Hơn thế nữa, Gate Online có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
IV. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 
1. Hàng hóa
Hàng hóa cung cấp trên G-Gold được thể hiện dưới dạng Mã thẻ, Mệnh giá nạp tiền (Topup), Mã bản quyền (license key, CD-key), …
Mã thẻ hay Mã thẻ trả trước: là mã số do Gate Online cung cấp, được truyền tải và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu được mã hóa trên phần mềm của các thiết bị tin học, dùng cho Khách hàng của Gate Online để nạp tiền cho dịch vụ: Viễn thông, Game, Điện thoại Quốc tế và các dịch vụ nội dung số khác … Mỗi mã thẻ sẽ bao gồm một (01) số series và một (01) mã Code, các mã thẻ đó tương ứng với quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ và không trùng với bất kỳ số series và mã Code trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp dịch vụ khác.
Mệnh giá nạp tiền (Topup): là số tiền để nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động trả trước hoặc tài khoản dịch vụ nội dung số mà Công ty mua từ các doanh nghiệp viễn thông (Telco), từ các đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông của Telco (gọi chung là đối tác) và từ nhà cung cấp dịch vụ nội dung số (nhà cung cấp dịch vụ game online, nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến…).
Mã bản quyền (license key, CD-key): là các dãy ký tự hoặc những đoạn phần mềm có chức năng xác nhận quyền sử dụng toàn bộ hoặc một số tính năng của một phần mềm nào đó do các nhà sản xuất tạo ra.
Các hàng hóa khác: sẽ được bổ sung dựa trên thực tế nhu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty.
 
2. Cổng thanh toán G-Gold
 
2.1. Đối tượng áp dụng
Cá nhân, tổ chức bán hàng trực tuyến (sau đây được gọi chung là Merchant), có tài khoản thanh toán mở tại G-Gold và có nhu cầu nhận tiền qua Internet thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến do G-Gold cung cấp.
 
2.2. Tích hợp thanh toán
Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, Merchant chủ động chọn một (01) trong hai (02) hình thức Tích hợp thanh toán dưới đây để tích hợp chấp nhận thanh toán vào các hoạt động bán hàng trực tuyến.
Tích hợp sản phẩm: là hình thức tích hợp, cho phép các Merchant đặt nút thanh toán G-Gold vào từng sản phẩm được đăng bán trên các diễn đàn và website rao vặt. Merchant lựa chọn phần Tích hợp sản phẩm trong Tab Tích hợp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn tại đây 
Tích hợp website: là hình thức tích hợp, cho phép các Merchant đặt bút thanh toán G-Gold cho toàn bộ website của mình. Merchant lực chọn phần Tích hợp website trong Tab Tích hợp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn tại đây.

2.3. Phí sử dụng dịch vụ
Merchant hiểu rằng việc sử dụng Cổng thanh toán G-Gold để nhận tiền thanh toán cho các hoạt động bán hàng trực tuyến của mình là mất phí. G-Gold sẽ trừ phí dịch vụ trực tiếp vào số tiền Merchant nhận được trong các giao dịch thanh toán. 
Biểu phí dịch vụ được đăng tải trên website https://daily.gate.vn
 
2.4. Quyền, Trách nhiệm và Nghĩa vụ của các bên
2.4.1. Quyền và trách nhiệm của G-Gold
- G-Gold có trách nhiệm làm việc với các ngân hàng và tổ chức tài chính để cung cấp các công cụ trực tuyến nhằm thuận lợi hoá quá trình người Mua chuyển tiền thanh toán các giao dịch thương mại điện tử cho Merchant, giúp tăng cường sự tiện lợi và bảo vệ người Mua và người Bán khỏi các rủi ro tài chính từ các giao dịch qua Internet. Theo đó, các bên liên quan đều đồng ý và chấp nhận rằng:
   a. Các giao dịch nhận tiền thanh toán thông qua Cổng thanh toán G-Gold là do Merchant thực hiện trực tiếp với người Mua, G-Gold không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp mà chỉ đứng ra làm trung gian phân xử giải quyết.
   b. G-Gold chỉ là bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán, Merchant hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa hoặc dịch vụ giao dịch với người Mua.
   c. G-Gold không phải là người Mua vì vậy không chịu trách nhiệm về việc người Mua có hoàn thành đầy đủ mọi khâu của giao dịch thanh toán hay không.
   d. G-Gold không phải là ngân hàng hay tổ chức tín dụng, vì vậy Merchant không được hưởng lãi suất trên các khoản tiền do G-Gold giữ hộ.
- G-Gold có quyền thu lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền liên quan đến giao dịch thanh toán để hoàn trả lại cho người Mua nhằm khắc phục hậu quả tài chính trong các trường hợp sau:
   a. Người Mua khiếu nại là không nhận được hàng hoặc hàng hoá sai khác lớn so với mô tả mà Merchant không chứng minh được một cách hợp lý rằng mình đã thực hiện đúng giao kết với người Mua và bị G-Gold phán quyết là sai kể cả trong trường hợp lỗi do đơn vị vận chuyển gây ra.
   b. G-Gold chứng minh được rằng nguồn gốc của khoản tiền mà người Mua thanh toán cho Merchant có nguồn gốc phi pháp hoặc có mục đích rửa tiền, hoặc liên quan đến một giao dịch lừa đảo hoặc được thực hiện trái phép ngoài ý muốn của người chủ thực sự của tài khoản người Mua.
- G-Gold có quyền không cung cấp các thông tin về người Mua cho Merchant, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan bảo vệ pháp luật có thẩm quyền.
- G-Gold không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp sau:
   a. Phần cứng, phần mềm hoặc mạng gặp sự cố và hoạt động không chính xác.
   b. Giao dịch thanh toán bị đình chỉ hoặc từ chối vì G-Gold có lý do tin rằng có liên quan đến lừa đảo hoặc không được phép.
   c. Giao dịch thanh toán do Merchant gửi sang có thông tin không chính xác hoặc không theo chuẩn.
   d. Các tình huống không lường trước làm cho hệ thống G-Gold hoạt động không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn: các hiện tượng kỳ bí không thể giải thích, mất điện, hỏa hoạn, lũ lụt, trộm cắp, hỏng hóc thiết bị, bị tấn công bẻ khóa hoặc trong thời gian bảo trì hệ thống v.v…
 
2.4.2. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của Merchant
- Cung cấp cho người Mua thông tin về hàng hoá trung thực, luôn cập nhật kịp thời đúng tình trạng tồn kho và giá cả, bán hàng đúng giá trị đã thanh toán, giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật và chi phí vận chuyển.
- Tuyệt đối không thực hiện các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đưa và nhận hối lộ, mua bán các sản phẩm có nguồn gốc phạm pháp.
- Khi nhận được tin nhắn và/hoặc email của G-Gold thông báo về giao dịch thanh toán, Merchant có trách nhiệm kiểm tra lại một lần nữa bằng cách đăng nhập vào trang "Lịch sử giao dịch" của tài khoản nhận tiền sau đó chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho có chữ ký người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… phòng trường hợp xảy ra khiếu nại.
- Merchant có trách nhiệm cung cấp cho người Mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho G-Gold nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.
- Merchant có trách nhiệm hợp tác và phối hợp đầy đủ với G-Gold để điều tra làm rõ nội dung khiếu nại theo quy trình xử lý khiếu nại của G-Gold bao gồm việc cung cấp các chứng từ hợp lệ để chứng minh rằng Merchant đã thực hiện giao dịch đúng cam kết, đồng thời tuân thủ và thực hiện theo nội dung các phán quyết của G-Gold.
- Merchant phải chịu trách nhiệm nếu được kết luận là người Mua không nhận được hàng hoặc nhận được nhưng sai khác về phẩm chất hoặc chất lượng hoặc số lượng so với mô tả kể cả do những nguyên nhân phát sinh trong quá trình vận chuyển. Khi đó Merchant phải tự thỏa thuận bồi thường cho người Mua và/hoặc tuân thủ thực hiện nghiêm túc các phán quyết của G-Gold.
- Trong trường hợp đã nhận thanh toán nhưng không có hàng để bán hoặc chấp nhận cho người Mua trả lại hàng, hoặc bất kỳ khả năng nào khác dẫn đến việc giao dịch mua bán bị huỷ bỏ; Merchant phải hoàn trả lại tiền cho người Mua càng sớm càng tốt trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng không quá 1 tháng).
- Merchant cam kết:
   a. KHÔNG yêu cầu người Mua cung cấp các thông tin tài chính cá nhân như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản G-Gold…
   b. KHÔNG yêu cầu người Mua trả thêm phí khi thanh toán bằng G-Gold.
   c. Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.
 
2.5. Phối hợp truyền thông và tiếp thị
Hai bên đồng ý phối hợp quảng bá cho nhau trong phạm vi điều kiện của mỗi bên, bao gồm nhưng không giới hạn các định hướng như sau:
- G-Gold đăng tải Logo, Banner và bài giới thiệu về sản phẩm của Merchant trên địa chỉ https://daily.gate.vn để quảng bá đến cộng đồng người dùng có tài khoản thanh toán tại G-Gold.
- Merchant có thể gửi các thông tin về sản phẩm có khuyến mại/giảm giá, từ đó G-Gold sẽ lựa chọn và hỗ trợ Merchant đăng tải thông tin khuyến mãi trên các kênh của GATE.
- G-Gold có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin về các hoạt động thanh toán trực tuyến của Merchant để phục vụ các mục đích truyền thông quảng bá và tiếp thị.
- Merchant đưa các hình ảnh (Banner, Logo) để cho người Mua nhận biết sự sẵn sàng chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng G-Gold tại các vị trí nổi bật trong website bán hàng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn: trang chủ, chân trang,… Trường hợp Merchant bán hàng tại các Forum, Website rao vặt hay các môi trường cộng đồng tương tự thì đưa thông điệp và hình ảnh vào chữ ký ở cuối mỗi bài viết.
- Merchant xem xét tham gia trong khả năng của mình vào các chương trình Marketing và khuyến mại do G-Gold tổ chức theo các sự kiện trong năm nhằm kích cầu và phát triển thói quen thanh toán trực tuyến
Tất cả Điều Khoản này (và tất cả nghĩa vụ phát sinh hoặc có liên quan) sẽ được chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo quy định pháp luật.